Circle

มีคนบอกว่าเวลาเครียด เราก็จะหมกมุ่นอยู่กับสิ่งนั้นมากจนเกินไป ยิ่งเครียดก็ยิ่งคิดมาก

วิธีผ่อนคลายก็คือเอาตัวออกมาจากวงกลมของความเครียดนั้นก่อน ออกมาผ่อนคลาย

ออกมาเป็นคนนอกวงปัญหา เราอาจจะเห็นทางออกของมัน

เหมือนเวลาทีี่เรามีปัญหาแล้วเราไปปรึกษาคนอื่น สงสัยไหมว่าทำไมคนอื่นมักจะแนะนำทางออกให้เราได้

เพราะเค้าไม่ได้ยืนอยู่ในวงกลมความเครียด เค้ายืนนอกวงกลมนั้น ที่ที่ผ่อนคลายมากกว่าเรา