Old day

รู้สึกว่าความรักของตัวเองไม่ได้เติบโตไปกว่า 4 ปีที่แล้วเท่าไหร่

ยังคงย่ำอยู่กับที่ ไม่เข้าใจเรื่องเดิม

เจอแต่สิ่งเดิม

ไม่เข้าใจสิ่งที่เคยเจอมาเหมือนเดิม

 

ปีนี้คงไม่ใช่ปีของเราจริงๆแฮะ

แล้วปีไหนจะเป็นปีของเรากัน ?