Pluto 134340

คนหนึ่งที่เคยมีค่าในสายตา

ตอนนี้มันกลับกลายเป็นไร้ค่า ยืนอยู่ในจุดที่ยากจะมองเห็น

ความ­เหงาของคนที่เคยมีตัวตนในสายตาข­องคน ๆ หนึ่ง ที่รู้ดีว่ายังมีตัวตน

แค่โดนหลงลืมไป และยังหวังให้เขาได้มองกลับมาอี­กครั้ง

ท่ามกลางหมู่คนมากมาย

 

สุดท้ายแล้ว สิ่งที่เราทำได้ก็แค่มองดูทุกสิ่งทุกอย่างเลือนหายไป

เหมือนดาวพลูโตที่คนจะค่อยๆลืมมันไปตามยุคสมัย กาลเวลาที่แปรเปลี่ยน

 

ลาก่อน พลูโต ที่รัก

 

***134340  รหัสดาว pluto ในปัจจุบัน ดาวดวงนี้โดนถอนชื่อออกจากระบบส­ุริยะเรียบร้อยแล้ว