To do list 2017

การตั้งเป้าหมายประจำปี เป็นเรื่องที่พยายามทำมาหลายครั้งแล้ว(หลายครั้งจริงๆนะ) To do list 2017 นี่ก็เป็นอีกหนึ่งในการพยายามที่จะตั้งเป้าหมายอีกครั้ง ว่าจะต้องทำให้ได้แม้จะไม่สำเร็จ

To do list 2017

การตั้งเป้าหมายประจำปี เป็นเรื่องที่พยายามทำมาหลายครั้งแล้ว(หลายครั้งจริงๆนะ) To do list 2017 นี่ก็เป็นอีกหนึ่งในการพยายามที่จะตั้งเป้าหมายอีกครั้ง ว่าจะต้องทำให้ได้แม้จะไม่สำเร็จ

แต่คิดว่าการตั้งเป้าหมายมันก็มีส่วนช่วยในการย้ำคิดย้ำทำให้เราเล็ก ๆ เหมือนเตือนในเราหน่อย ๆ ว่าอย่างน้อยเราก็เคยได้จดบันทึกนะว่าจะต้องทำอะไรในปีนั้น ๆ แต่ทำได้หรือไม่ได้ก็เป็นอีกเรื่องนึ่ง…

To do list 2017

• ออกกำลังกาย
ออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ตั้งใจมาหลายปีแล้วนะ แต่ด้วยเรื่องเวลา งาน เงิน ภาระหน้าที่ต่างๆทำให้ มันทำให้ติดขัดไปหมด ตอนนี้รู้สึกว่าทุกอย่างเริ่มเข้าที่เข้าทางล่ะ ต้องทำให้ได้
อาหาร
สองสามปีมานี้ คนเริ่มใส่ใจกับอาหารการกินมากขึ้น เราก็รู้สึกเห็นด้วยในการเลือกกิน จากการที่คนรอบตัวป่วยบ้าง หรือเริ่มมีปัญหาสุขภาพ อาหารก็เป็นสิ่งที่สำคัญ พยายามจะลดอาหารที่เป็นขยะ พวกเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลเยอะ
อ่านหนังสือ
หนังสือที่ดองไว้จากงานหนังสือ นับๆแล้วก็น่าจะประมาน 10 เล่ม เป็นอย่างน้อยที่ตั้งใจว่าจะอ่าน แต่ระยะหลังๆมาติดโซเชี่ยลมากไปหน่อย ทำให้เกิดความขี้เกียจพกหนังสือเหตุผลคือมันวุ่นวาย แต่ปีนี้จะพยายามพกไปอ่านด้วย
อาชีพเสริม
เป้าหมายในชีวิตอย่างนึงที่ชอบพูดกับคนอื่นเสมอ ๆ คือการทำอะไรก็ได้ที่ขายตัวมันเองได้โดยที่ไม่ต้องดูแลมันมากนัก สามารถผลิตเงินให้เราได้เรื่อย ๆ แม้จะไม่เยอะมากแต่มันก็เป็น income ที่ดีใครจะไปรู้ว่าอนาคตมันอาจจะกลายเป็นอาชีพหลักก็ได้ สิ่งที่กำลังพูดถึงอยู่ คือ การขายรูปใน Shutterstock ข้อดีคือ ง่าย ใช่เวลาไม่เยอะ การส่งรูปก็ทั่วไป หาสิ่งที่มีอยู่ในบ้านเนี่ยแหละ เป็นแบบให้เรา ปีที่แล้วลองส่งไป 4 รูป ได้มา $7 ปีนี้ ตั้งเป้าว่าอยากได้ซัก $50-$100

และทั้งหมดนี้คือ to do list ประจำปีของเรา อาจจะมาเพิ่มอีกถ้าคิดออก ตอนนี้เอาแค่นี้ล่ะกัน